UJIAN SELARAS 2
SENI VISUAL
TINGKATAN 2
Nama : Ting :
1. 5. 9. 13. 17.
2. 6. 10. 14 18.
3. 7. 11. 15. 19.
4. 8. 12. 16. 20.

B. Hasilkan sebuah lukisan yang menunjukkan ruang dengan menekankan aspek perspektif satu titik.

Lukiskan pemandangan disebuah lorong atau jalan raya