UJIAN SELARAS 2
SENI VISUAL
TINGKATAN 2
 

Jawab semua soalan

 

1. Warna sejuk amat sesuai dalam catan yang bertemakan

  A. peperangan
  B. perayaan
  C. kedamaian
  D. kemeriahan
 

2. Spektra tampak ditafsir dalam bentuk grafik iaitu

  A. jalinan
  B. roda warna
  C. Warna sekundar
  D. warna asas
 

3. Manakah antara berikut yang menjelaskan pengertian rupa?

  A. Hasil daripada pertemuan penghujung sesuatu garisan
  B. Rupa bentuk terdiri daripada organik dan geometri
  C. Rupa mempunyai jisim
  D. Rupa boleh diukur saiznya
 

4. Garisan urat daun ialah garisan

  A. alam semula jadi
  B. geometrik
  C. statik
  D. pergerakan
 

5. Kraf tangan Malaysia yang tidak mempunyai jalinan sentuh ialah

  A. Batik tulis
  B. ukiran kayu
  C. anyaman tikar
  D. anyaman bakul
 

6. Garisan melintang memberi kesan.

  A. tegas
  B. tenang
  C. pantas
  D. stabil
 

7. Bahan-bahan berikut boleh menghasilkan kesan jalinan dalam kerja-kerja capan kecuali

  A. keratan rentas batang pisang
  B. mengukir potongan rentas ubi kayu
  C. capan menggunakan stensil
  D. permukaan cermin muka
 

8. Garisan boleh menimbulkan kesan-kesan berikut kecuali

  A. bentuk
  B. jalinan
  C. sejuk
  D. ruang
 

9. Warna sekunder terdiri daripada warna ___________, _______________ dan _____________.

  A. hujau, merah dan ungu
  B. merah kuning dan biru
  C. merah, kuning dan hijau
  D. jingga, ungu dan hijau
 

10. Namakan jenis karya seni dalam gambarajah berikut yang hanya menggunakan unsur garisan?

  A. Catan
  B. Seni op
  C. Seni grafik
  D. Cetakan
 

11. Warma merah adalah contoh warna

  A. harmoni
  B. sejuk
  C. Panas
  D. penggenap
 

12 Fungsi warna pada lampu isyarat adalah

  A. sebagai nilai estitika
  B. untuk menimbulkan suasana dan mood
  C. sebagai pernyataan emosi
  D. sebagai lambang dan arahan
 

13. Antara berikut yang manakah bukan rupa?

  A.
  B.
  C.
  D.
 

14. Apakah rupa muka taip yang paling asas?

  A. Huruf Italik
  B. Huruf Roman
  C. Huruf berbendung
  D. Huruf Blok
 

15. Cantuman rupa di bawah boleh melahirkan bentuk

  A. kubus
  B. kun
  C. piramid
  D. silinder
 

16. Pernyataan manakah yang tidak benar tentang permukaan bentuk?

  A. Kiub mempunyai enam permukaan
  B. Sfera mempunyai dua permukaan
  C. Silinder mempunyai tiga permukaan
  D. Piramid mempunyai lima permukaan
 

17. Kadar ukuran mengikut unit kepada ketinggian bentuk manusia ialah

  A. 5 unit
  B. 6 unit
  C. 8 unit
  D. 9 unit
 

18. Berikut adalah teknik penghasilan bentuk konkrit dalam bidang seni kecuali

  A. tembikar
  B. arca
  C. ukitan kayu
  D. ilustrasi
 

19. Ruang konkrit juga dikenali sebagai

  A. ruang negatif
  B. ruang kosong
  C. ruang nyata
  D. ruang tampak
 

20 Berdasarkan lakaran di bawah ruang dihasilkan melalui kaedah

 
  A. garisan berlainan on
  B. garisan tergantung
  C. garisan tidak sama nilai
  D. garisan kabur dan jelas
 
 
Disediakan oleh:
Muhammad khairi. 2008