Muhammad Khairi Arts

 
Definisi
Rupa ialah hasil dari pertemuan hujung satu garisan

Garisan  

Rupa  
Rupa tidak mengandungi lain-lain unsur seni seperti jalinan, tona dan ruang
 
Rupa terbahagi kepada dua :
 
Rupa geometri
 
 
 
dan
Rupa organik
 
 
Rupa organik tidak bersudut dan garis sempadan nampak bebas
Rupa geometri
 
Rupa organik
 
 
 
 
 
 
 
Rupa yang berlainan menghasilkan ruang
 
 
Rupa positif : Rupa benda menjadi unsur utama
Rupa negatif : Rupa ruang sekeliling menjadi unsur utama
 
 
BILIK SOLAT LELAKI
Rupa posItif sering dijadikan logo atau papan tanda
 
 
Rupa disusun berulang-ulang menghasilkan corak.
Corak yang kemas mewujudkan motif
 
 
 
 

Asal

Hak Cipta © Muhammad Khairi. 2008