Semua imej grafik di bawah dibina dengan menggunakan 'Paint'
dan diperkemaskan dengan 'Adobe Photoshop'

 
Galeri Tokoh
 

Galeri Garis
 

Galeri Paint
 

Galeri Artis
 
 
Galeri karikatur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asal
 Semua imej grafik ini adalah hak cipta terpelihara.
Sebarang penggunaan untuk tujuan perniagaan atau promosi adalah dilarang kecuali mendapat kebenaran dari pemilik web ini
Hak Cipta Muhammad Khairi. 2008