Muhammad Khairi Arts

 

Panduan Melukis Online

KONTRA

   
Bentuk ialah

Bentuk terbahagi dua:

1. Bentuk geometri

2. Bentuk