Muhammad Khairi Arts

Asas Melukis Pemandangan

   

 

Untuk melukis pemandangan pelajar mesti memahami sudut pandangan perspektif.

Antaranya benda yang serupa akan kelihatan makin kecil bila semakin jauh.

Bila semakin jauh warna sesuatu objek akan menjadi lebih pudah


Sebelum mulakan catan. Tentukan bahagian manakah yang perlu diwarnakan dulu.

Tentukan juga bahagian manakah yang perlu ditinggalkan tiada warna


Jika pelajar menggunakan warna cair stail warna air, hendaklah memulakan dengan warna yang cerah terlebih dahulu

   

   

   

 

Asal